OpdePlof.nl

Francais Deutsch English
disclaimer contact stats
Disclaimer: OpdePlof.nl

Disclaimer en Auteursrecht.

Onjuistheden, inclusief (maar niet beperkt tot) typfouten voorbehouden. Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen.

U bent vrij de informatie op deze site te lezen, echter is het niet toegestaan iets van deze site of aanverwante publicatie te verveelvoudigen zonder daarvoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming te hebben van de eigenaar(s). Voor de inhoud van de website kunt u daarvoor direct bij ondergetekende terecht. De vormgeving ligt wat ingewikkelder, omdat (met toestemming) delen van andere ontwikkelaars zijn gebruikt. Genoemde auteursrechten op afbeeldingen van OpdePlof.nl en OpdeMotard.nl hebben betrekking op de afbeelding zelf en niet noodzakelijkerwijs op hetgene dat afgebeeld wordt.

- Sanke

myspace visitor tracker